Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Erfrecht

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met het vermogen van een overledene. Het totale vermogen van een overledene wordt ook wel de erfenis of de nalatenschap genoemd. De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: volgens het systeem zoals dat in de wet is bepaald (het wettelijk erfrecht) of bij testament.

Bij het verdelen van de erfenis of afwikkelen van een nalatenschap ontstaan er dikwijls geschillen tussen erfgenamen, familieleden van de overledene en overige betrokkenen (de executeur, vereffenaar of schuldeisers). Deze geschillen kunnen soms hoog oplopen, omdat er vaak veel emoties loskomen na een overlijden. 

Belangrijk is om bij onenigheid tijdig informatie en hulp te vragen om te voorkomen dat de kwestie moeilijker wordt dan nodig of er bijvoorbeeld belangrijke wettelijke termijnen worden overschreden. Van Steen en Pronk Advocaten geeft u advies en helpt u escalatie te voorkomen. Mocht het nodig zijn, dan voert Van Steen en Pronk Advocaten namens u een juridische procedure.

De erfrechtspecialist van Van Steen en Pronk Advocaten adviseert en procedeert over onder andere de volgende onderwerpen:

 • aanvaarding of verwerping van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • problemen rond de aanstelling of taakuitoefening van een executeur
 • legitieme portie of kindsdeel
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • uitleg van testamenten
 • inbreng
 • schenkingen en giften

Neem direct contact met ons op

sitemap | contact | Website door Webba