Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Bestuursrecht


In het bestuursrecht staan besluiten van onder meer de overheid centraal. Onder overheid wordt in dit geval verstaan: de regering, provinciale staten, gedeputeerde staten, de burgemeester, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.Vrijwel alle ondernemers en particulieren komen in het dagelijks leven regelmatig in aanraking met besluiten van de (lokale) overheid of andere bestuursorganen.

Vragen die in het bestuursrecht met regelmaat spelen, zijn:

  • Wat kan ik doen wanneer een (omgevings)vergunning geweigerd wordt?
  • Wanneer kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd?
  • Wat kan worden gedaan tegen een besluit tot opleggen van een dwangsom, last onder dwangsom of bestuursdwang?
  • Kan worden opgetreden tegen onrechtmatig overheidshandelen?
  • Wat kan ik doen, als ik het wel eens ben met een besluit van de overheid, maar door de uitvoering van dat besluit planschade lijd?

Bezwaar, beroep of hoger beroep

Mocht u het niet eens zijn met een besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar maken tegen dat besluit. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep vereist specifieke kennis van het bestuursrecht. De ervaren advocaten binnen Van Steen en Pronk Advocaten kunnen u op kundige wijze zowel vooraf adviseren over uw bestuursrechtelijke kwestie als u bijstaan in uw bestuursrechtelijke procedure.

Neem direct contact met ons op

sitemap | contact | Website door Webba