Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Arbeids- en ontslagrecht

In 2015 zijn er enorme wijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeidsrecht. Voor een individuele werkgever of werknemer zal het moeilijk zijn deze ontwikkeling te volgen.

Vragen die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen zijn:

  • Wat te doen als een werknemer niet goed functioneert?
  •  Kan de werknemer aan een concurrentiebeding gehouden worden?
  • Hoe moet/kan een werkgever reageren als een van zijn werknemers zijn arbeidstijd wil uitbreiden of juist verminderen?
  • Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?
  • Mogen partijen een langere opzegtermijn overeenkomen dan de termijn die de wet noemt?
  • Als blijkt dat een werkgever zich niet houdt aan de CAO, wat kan de werknemer daartegen doen?
  • Hoe kan ik een werknemer ontslaan?

Van Steen en Pronk Advocaten kan u helpen

Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u bij deze en andere vragen adviseren. Van belang is dat een eenmaal gesloten arbeidsovereenkomst niet gemakkelijk te wijzigen is en dat "fouten" hierin soms vergaande consequenties kunnen hebben. Daarom kan het belangrijk zijn vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst deze aan ons voor te leggen. U kunt hiermee teleurstellingen achteraf voorkomen. Maar ook als u dit niet heeft gedaan en er zich problemen voordoen, helpen wij u graag met onze expertise bij het vinden van een zo goed mogelijke oplossing.

Neem direct contact met ons op

sitemap | contact | Website door Webba