Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Wijziging arbeidsrecht per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 verandert er weer een heleboel in het arbeidsrecht. Dan treedt namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking.  Ik zal hier  de belangrijkste wijzigingen die hiermee gepaard gaan, kort aanstippen.

  1. Allereerst is een regeling getroffen met het doel het voor werkgevers makkelijker te maken een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd te ontslaan. Waar het ontslag nu nog gebaseerd moet zijn op één ontslaggrond, zal met de nieuwe wet een combinatie van gronden mogelijk zijn. Daarbij mag de rechter dan wel een extra vergoeding aan de werkgever opleggen (van maximaal de helft van de transitievergoeding).

 

  1. De ketenregeling wordt uitgebreid, in die zin dat maximaal drie, elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal drie jaar mag, zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Nu is dat maximaal twee jaar. De tussenpoos die nodig is om een nieuwe reeks te maken, blijft 6 maanden.

 

  1. Vanaf de eerste werkdag is een transitievergoeding verschuldigd en niet pas als de arbeidsovereenkomst twee jaar geduurd heeft. De hoogte van de transitievergoeding wordt per dienstjaar 1/3 maandsalaris. Dat geldt ook voor de jaren boven de tien dienstjaren. Voor kleine werkgevers komt een uitzondering bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering, ziekte of overlijden. 

 

  1. Een vast contract brengt voor de werkgever een lagere ww premie met zich mee dan een flexibel contract.

 

  1. Een werknemer die werkzaam is op basis van een oproepcontract moet na 12 maanden een nieuw contract voor een vast aantal uren aangeboden krijgen. 

 

  1. Een oproepkracht moet minimaal 4 dagen tevoren opgeroepen worden.

 

  1. De arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van payrollwerknemers wordt gelijk getrokken aan die van eigen personeel.

 

Bovenstaande opsomming is bedoeld als een soort checklist. Indien u met één van deze punten te maken krijgt, is het belangrijk te checken of er voor uw specifieke geval (bijvoorbeeld op grond van de CAO) nog uitzonderingen gelden.

Wij voorzien u graag van meer informatie.

Erica van Asselt- Pronk (www.vspadvocaten.nl)

 

sitemap | contact | Website door Webba