Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Wet herziening partneralimentatie, wat betekent deze nieuwe wetgeving?

 

Hoelang moet ik partneralimentatie betalen? 

Per 1 januari 2020 gaan de regels omtrent partneralimentatie flink op de schop. Op dit moment is de maximale alimentatieduur in beginsel 12 jaar. Dit wordt teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel.

 

Huwelijk met jonge kinderen

De eerste uitzondering is van toepassing indien er kinderen zijn geboren uit het huwelijk. Is dat het geval, dan geldt de alimentatieverplichting in ieder geval tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Door deze uitzondering kan de maximale alimentatieduur alsnog uitkomen op 12 jaar.  

 

Oudere huwelijkspartners

Op de tweede uitzondering kan aanspraak worden gemaakt indien het huwelijk 15 jaar of langer heeft geduurd. Daarbij dient degene die eventueel alimentatie zal ontvangen, minder dan 10 jaar verwijderd te zijn van de AOW-leeftijd. In dat geval heeft degene die de alimentatie ontvangt tot zijn of haar AOW-leeftijd recht op partneralimentatie. Dit betekent dat de maximale alimentatieduur in dit geval, 10 jaar is.  

 

Overgangsregeling voor langdurige huwelijken

De laatste uitzondering geldt indien de alimentatiegerechtigde geboren is voor 1-1-1970 (ofwel 50+) en hij of zij meer dan 10 jaar verwijderd is van de AOW-leeftijd. Daarnaast dient er sprake te zijn van een huwelijk dat 15 jaar of langer heeft geduurd. Deze uitzondering vervalt na 2027. Dit betekent kort gezegd dat de komende 7 jaar alle 50-plussers na een huwelijk van 15 jaar of langer recht hebben op 10 jaar alimentatie.

 

Langste termijn en duur huwelijk

Bij een samenloop van omstandigheden of uitzonderingen zoals hiervoor omschreven, geldt de langste alimentatie termijn. 

Omdat het tijdstip van indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank doorslaggevend is voor de duur van het huwelijk, maakt deze nieuwe regeling het tijdstip van het indienen van een verzoekschrift ontzettend belangrijk. Het te laat of te vroeg indienen van een verzoek kan namelijk gevolgen hebben voor de duur van de alimentatie.  

 

Wilt u nog aanspraak kunnen maken op de oude regelgeving omtrent de partneralimentatie? Dan is het van belang dat uw verzoekschrift met daarbij een concreet verzoek om partneralimentatie voor 1 januari 2020 is ingediend bij de rechtbank.

 

Wilt u meer weten over (partner)alimentatie? Of wilt u weten welke aanpak in uw situatie het gunstigste is? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Margriet Koel.

sitemap | contact | Website door Webba