Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Wanneer is er een Overgang van Onderneming?

Een ingewikkeld fenomeen in het arbeidsrecht is de zogenaamde overgang van onderneming. Een lastig juridisch begrip, maar wel met grote gevolgen. Als er namelijk sprake is van een overgang van onderneming, dan betekent dit dat de rechten en verplichtingen van de werknemers van de overgaande onderneming van rechtswege mee overgaan op de verkrijgende onderneming. De overgang van onderneming geldt alleen bij een activa passiva overname. Bij een aandelen overdracht gaat de rechtspersoon die het bedrijf uitoefent over en vanzelfsprekend ook haar personeel. Daar is geen overgang van onderneming in de zin van dit artikel voor nodig.

Om te verduidelijken welke soort overgang van onderneming hier bedoeld wordt zal ik een voorbeeld geven.

Stel A heeft een schoenenzaak. Hij besluit een andere schoenen zaak (van B) over te nemen en als tweede vestiging te gaan exploiteren. Vrijwel zeker zal dit tot gevolg hebben dat de werknemers van B automatisch in dienst komen bij A. In principe gaan de arbeidsovereenkomsten één op één over van B naar A, ook als bijvoorbeeld de lonen bij B veel hoger liggen dan de lonen bij A. 

Dit voorbeeld is een duidelijk geval. Maar er zijn situaties (het zogenaamde grijze gebied) waarin veel minder duidelijk is of er sprake is van een overgang van onderneming of niet.

Zo hoeft het voor een overgang van onderneming niet zo te zijn dat de hele onderneming overgaat. Een onderdeel daarvan is voldoende, mits sprake is van een duurzaam georganiseerde economische entiteit. Zo’n gedeeltelijke overgang is vaak aan de orde bij een in- of outsourcing. Een voorbeeld van dat laatste is als A (uit het voorbeeld hierboven) naast schoenverkopers ook een schoonmaakster in dienst heeft en A besluit op zeker moment dat hij er de voorkeur aan geeft in het vervolg zijn pand door een schoonmaakbedrijf te laten schoonmaken. A outsourcet dan de schoonmaakwerkzaamheden. Zijn schoonmaakster ‘volgt’ de activiteiten en zal in dienst komen van het schoonmaakbedrijf. Besluit A na twee jaar dat een eigen schoonmaakster toch beter beviel, dan insourcet hij de schoonmaakwerkzaamheden weer en zal de werknemer die zich in dienst van het schoonmaakbedrijf heeft bezig gehouden met de schoonmaak van het pand van A, van rechtswege bij A in dienst treden.

Wanneer is er nu wel en wanneer niet een overgang van onderneming? Om dit te kunnen beoordelen zijn de Europese Richtlijnen van belang. Deze dienen door de nationale wetgever in het nationale recht te worden geïmplementeerd. Deze richtlijnen geven tal van aspecten weer waarnaar voor de beantwoording van de vraag of er in een bepaalde situatie sprake is van een overgang van onderneming  gekeken moet worden. Ik zal een aantal daarvan noemen:

  • Is er sprake van een arbeidsintensieve sector en/of is de verkrijger overeengekomen dat hij het personeel van de overgaande onderneming overneemt?
  • Is er sprake van een kapitaalintensieve onderneming en/of worden de activa overgenomen?
  • Gaat de klantenkring van de overgaande onderneming over op de verkrijger?
  • Is er sprake van een lopend bedrijf of hebben de activiteiten een poos stilgelegen?
  • In hoeverre komen de activiteiten voor en na de overgang met elkaar overeen?

Aan de hand van onder meer bovenstaande factoren zal nagegaan moeten worden of het overgaande bedrijf(s onderdeel) haar identiteit behoudt. Is dat het geval, dan is er sprake van een overgang van onderneming en gaan alle werknemers van rechtswege over, ook de (langdurig) arbeidsongeschikten, met alle gevolgen van dien.

We zien op dit rechtsgebied steeds weer een zekere verschuiving. Hierdoor is het –zelfs voor een terzake deskundige advocaat- niet altijd gemakkelijk te voorspellen hoe een rechtszaak hierover uitpakt. Doordat de advocaat echter wel op de hoogte is van de factoren die hierbij een rol spelen, is het als u een overname overweegt, verstandig reeds vóór en tijdens de onderhandelingen een advocaat te raadplegen, zodat risico’s zoveel mogelijk vermeden of beperkt kunnen worden. De gevolgen kunnen immers groot zijn.

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst. 

Erica van Asselt- Pronk

 

sitemap | contact | zoekmachine marketing dotsolutions