Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Waaraan moet een verbetertraject voldoen?

Wanneer een werknemer niet goed functioneert, kan dat een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst opleveren. De wet eist echter wel dat de werkgever de werknemer tijdig van zijn kritiek op de hoogte heeft gesteld en dat hij hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gegeven zijn functioneren te verbeteren. Bij dat laatste is meestal een verbetertraject aan de orde. De wet schrijft niet voor waaraan zo’n traject moet voldoen.

In een arrest van 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad daarvoor wat aanwijzingen gegeven.

In het geval dat ter beoordeling voorlag, kreeg een senior consultant die 4 jaar lang redelijk gefunctioneerd had, in 2014 kritiek op de wijze waarop zij haar werk uitvoerde. De werkgever had deze werknemer feedback gegeven en begeleid en toen verbetering in 2016 uitbleef gevraagd om zelf met een verbetertraject en verbeterplan te komen. De werkgever vond het plan waarmee de werknemer vervolgens kwam onvoldoende concreet en gaf aan het vertrouwen dat de werknemer haar functioneren zou kunnen verbeteren te hebben verloren en vroeg in 2017 ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan.

De Hoge Raad gaf aan dat het van de omstandigheden van het geval afhangt welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer, alsmede op welke wijze een en ander moet worden vastgelegd. Daarmee is nog steeds niet duidelijk wat een werkgever nou precies moet doen. Gelukkig gaf de Hoge Raad daarbij nog wel aan dat de volgende punten hierbij onder meer een rol kunnen spelen:

  • aard, inhoud en het niveau van de functie
  • de opleiding en ervaring van de werknemer
  • aard en de mate van het disfunctioneren
  • de duur van het disfunctioneren (te rekenen vanaf het moment waarop de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld)
  • duur van het dienstverband
  • wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren
  • de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering
  • aard en omvang van het bedrijf van werkgever.

In dit geval liet de Hoge Raad de ontbinding (die de kantonrechter had uitgesproken en waarmee het Gerechtshof het eens was) in stand, afgaande op het feitelijk oordeel van het Gerechtshof dat de werkgever de werknemer voldoende gelegenheid had geboden haar functioneren te verbeteren.

 

Duidelijk is dat een werkgever een werknemer serieus en reëel de gelegenheid moet bieden tot verbetering. In de eerste plaats zal de verantwoordelijkheid tot het vaststellen van een verbetertraject daarbij op de werkgever rusten. Afhankelijk van de functie en houding van de werknemer kan de werkgever dit opstellen van een verbetertraject aan de werknemer overlaten.

 

In alle gevallen geldt dat een ontbinding wegens disfunctioneren niet gemakkelijk te bereiken is. Opbouw van een goed dossier is een vereiste, waarbij de werknemer tijdig en duidelijk te horen krijgt wat er aan zijn functioneren mankeert en hoe dit verbeterd dient te worden. Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (per 1 januari 2020, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/28/wet-arbeidsmarkt-in-balans-aangenomen-in-beide-kamers) zal net als voor 2015 weer een combinatie van ontbindingsgronden mogelijk worden en zal in een geval als dit een combinatie van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie mogelijk uitkomst kunnen bieden.

 

Indien u in een vroeg stadium advies vraagt, kunnen we u helpen bij de dossieropbouw. Daarmee bespaart u uiteindelijk vaak tijd en kosten.

 

Erica van Asselt- Pronk

 

 

sitemap | contact | Website door Webba