Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Onredelijk lange betaaltermijnen van grote ondernemingen worden aangepakt

Op 1 juli 2017 is de Wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden.

Met de inwerkingtreding van deze Wet is aan art. 119a van Boek 6 een bepaling toegevoegd (lid 6) waarin staat dat grote ondernemingen geen betalingstermijn kunnen overeenkomen van zestig dagen of meer met MKB-bedrijven of ZZP’ers*.

Een beding in een overeenkomst waarbij grote bedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen af te sluiten, is nietig en de betaaltermijn wordt dan van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de afnemer de factuur pas na 30 dagen betalen, dan is hij van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Blijft (tijdige) betaling van uw facturen uit, aarzel dan niet om contact op te nemen met VSP Advocaten. Wij kunnen u dan adviseren over uw mogelijkheden. Hierdoor kunnen verdere (betalings)problemen in de toekomst worden voorkomen.

*De wet is van toepassing op de betaaltermijnen gehanteerd tegenover MKB-bedrijven of ZZP’ers die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, hebben voldaan aan ten minste 2 van de volgende 3 criteria:

a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Een 'grote onderneming' is een onderneming die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, niet voldoet aan ten minste 2 van deze 3 criteria.

 

sitemap | contact | website optimalisatie dotsolutions