Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Cyberaanval

 

Langs deze weg willen wij u informeren over het volgende.

Op vrijdag 22 april jongstleden is onze externe ICT-beheerder het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De exacte impact van de aanval voor ons kantoor is op dit moment nog niet bekend. Wel weten wij dat onze ICT-beheerder, in samenwerking met het gerenommeerde bedrijf Northwave, intensief bezig is met het verrichten van onderzoek naar de gevolgen van de aanval en herstel van haar systemen. Hoewel nog niet duidelijk is of er sprake is van een datalek, hebben wij uit voorzorg een melding van het incident gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De aanval zorgt er wel voor dat wij (een deel van) onze data op dit moment niet kunnen benaderen. E-mailberichten die u mogelijk gestuurd heeft in de periode van donderdagavond 21 april tot en met maandagmiddag 25 april omstreeks 16.00 uur hebben wij niet ontvangen en zullen wij vermoedelijk ook niet meer ontvangen. We verzoeken u daarom eventuele e-mailberichten, die in deze periode door u aan ons verzonden zijn, opnieuw aan ons toe te sturen. U kunt daarvoor het bij u bekende e-mailadres gebruiken. Dit hebben wij laten loskoppelen van het systeem van onze ICT-beheerder, zodat u hiermee geen risico loopt.

Zodra wij meer informatie hebben, zullen we u nader berichten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw behandelend advocaat. 

 

Team VSP Advocaten

sitemap | contact | Website door Webba