Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Indexering kinder- en partneralimentatie per 1 januari 2020: 2,5%

Wat betekent indexering van alimentatie?

Jaarlijks wordt het bedrag dat u aan alimentatie ontvangt of betaalt geïndexeerd (verhoogd). De minister van Justitie en Veiligheid publiceert, in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen, ieder najaar met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. De hoogte van dit percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het loonindexcijfer vast op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

 

Het indexeringspercentage bedraagt voor 2020 2,5 %. Dit betekent dat het vastgestelde of overeengekomen alimentatiebedrag per 1 januari 2020 met 2,5 % moet worden verhoogd. Op de website van het LBIO kunt u eenvoudig de geïndexeerde alimentatie berekenen:

 

Wij adviseren u om uw ex-partner tijdig van het nieuwe alimentatiebedrag op de hoogte te stellen, zodat u met ingang van 1 januari a.s. het juiste bedrag betaalt of ontvangt. Aangezien alimentatie doorgaans per vooruitbetaling wordt voldaan, dient u het geïndexeerde bedrag eind december over te maken of te ontvangen.

 

Wilt u meer weten over de indexering van uw alimentatie of bent u benieuwd wat de gevolgen zijn voor uw alimentatie, neemt u dan contact met ons op via info@vspadvocaten.nl of bel 0528-267231.

sitemap | contact | Website door Webba