Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Huurder die in het verleden overlast heeft veroorzaakt, mag door opvolgend verhuurder worden geweigerd?

In een eerder nieuwsartikel is al uitgelegd wat u als verhuurder of omwonende kunt ondernemen tegen een overlastveroorzakende verhuurder. Zie nieuws.

Wanneer de rechter een vordering tot ontruiming van de woning wegens overlast toewijst, kan dat in de toekomst vergaande gevolgen voor de huurder hebben. Daarvan getuigt een recente uitspraak in een kort-geding van de rechtbank Noord-Nederland.

In deze procedure was van belang dat huurder reeds eerder van een andere woningcorporatie een woning had gehuurd. Deze woning had huurder moeten ontruimen in verband met veroorzaakte overlast en hinder bij omwonenden (ook huurders van de woningcorporatie). De woningcorporatie heeft vervolgens een negatieve verhuurdersverklaring afgegeven. In deze verklaring werd aangegeven dat huurder een huurschuld had, dat huurder klachten gaf over de manier van bewonen van de woning en dat het huurcontract via een gerechtelijke procedure door de rechter was ontbonden.

Huurder heeft zich vervolgens als woningzoekende via de website ingeschreven bij een andere woningcorporatie. Deze woningcorporatie maakte huurder na inschrijving duidelijk dat zij niet in aanmerking kwam voor een huurwoning, omdat zij over een negatieve verhuurdersverklaring beschikte. Vervolgens heeft deze woningcorporatie het account van huurder geblokkeerd.

Met de afwijzing van deze woningcorporatie was de huurder het niet mee eens en zij heeft een gerechtelijke procedure aangespannen. In die procedure vorderde de huurder van de woningcorporatie om haar op korte termijn een huurwoning aan te bieden. De huurder heeft onder andere aangevoerd dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een woningcorporatie meebrengt dat zij een woning aan huurder moeten toekennen.

De kantonrechter wijst de vordering af. De kantonrechter komt tot de conclusie dat de woningcorporatie niet in strijd handelt met haar maatschappelijke zorgvuldigheidsplicht jegens huurder door haar niet als huurder te aanvaarden. Het belang van de woningcorporatie om huurder te kunnen weren, weegt naar het oordeel van de kantonrechter zwaarder dan het woonbelang van huurder. De rechter verplicht de woningcorporatie dus niet om de huurder een woning aan te bieden.

Een negatieve verhuurdersverklaring kan dus voor een huurder in de toekomst vergaande gevolgen hebben, in die zin dat de huurder niet (gemakkelijk) aan een andere (sociale) huurwoning zal kunnen komen.

Wilt u meer informatie over overlast veroorzaakt door een huurder of heeft u een andere vraag over het huurrecht? Neemt u dan contact met ons kantoor op. Onze contactgegevens treft u hier aan.

sitemap | contact | website ontwerp dotsolutions