Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Verenigingen van eigenaren sparen te weinig voor groot onderhoud

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet Verbetering Functioneren Vereniging van Eigenaars (VvE’s) in werking getreden. Aanleiding hiertoe is dat meer dan de helft van de VvE’s te weinig spaart om te kunnen voorzien in de kosten van groot onderhoud van het gebouw (waaronder begrepen duurzaamheidsmaatregelen als vloer- en dakisolatie). Als daar geen of te weinig middelen voor gereserveerd zijn kan achterstallig onderhoud ontstaan.

Vereniging van eigenaren zijn verplicht jaarlijks te reserveren

De wet verplicht VvE’s tot een jaarlijkse reservering voor onderhoud die moet voldoen aan een zekere omvang. Voor het bepalen van die omvang kan de VvE de keuze maken uit twee systemen. Zo kan gereserveerd worden op basis van een Meerjarenonderhoudsplan. Dit plan geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden er moeten plaatsvinden in een periode van 10 jaar en waarop de daarbij behorende kosten worden begroot. De VvE kan dan berekenen welk bedrag er jaarlijks gereserveerd dient te worden om het onderhoud te kunnen betalen. De tweede (minder nauwkeurige) methode die de wet toestaat is dat jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw gereserveerd wordt.

Wanneer hoeft de vereniging van eigenaren niet te reserveren?    

De Vve hoeft in twee gevallen niet te reserveren:

 1. Als 80% van de appartementseigenaren hiermee akkoord gaat. Dit betekent dan dat bij onderhoud de eigenaren de bijbehorende kosten direct moeten betalen.

 2. Als de bank aan de VvE een bankgarantie verleent, inhoudende dat de bank de onderhoudskosten betaalt voor die eigenaren die niet in staat zijn de onderhoudskosten direct te voldoen. Deze eigenaren moeten de bank dan later terugbetalen.

  Lening VvE

  De VvE kan geld lenen voor onderhoud (tenzij het splitsingsreglement dit niet toestaat). De individuele eigenaren zijn slechts aansprakelijk voor het eigen deel van de lening. Bij verkoop van het appartementsrecht gaan de schulden en aansprakelijkheid van de verkoper over op de nieuwe eigenaar (wel moet daarvan dan tijdig opgave gedaan worden door de verkoper aan de notaris die de leveringsakte passeert).

  Verplichting tot onderhoud

  De gemeente kan –in geval van achterstallig onderhoud- de kantonrechter vragen om een machtiging om een vergadering van de VvE bijeen te houden en daar een voorstel tot verbeterring van het onderhoud te doen. Eventueel kan de gemeente de VvE verplichten tot onderhoud.

  Bron: Rijksoverheid

  Wij kunnen u desgewenst adviseren over kwesties de VvE betreffende.

  Erica van Asselt- Pronk

sitemap | contact | Website door Webba