Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Gevolgen van hoger beroep tegen een ontbinding van de

arbeidsovereenkomst

Wat gebeurt er als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbindt en de rechter in hoger beroep daar anders overdenkt?

Stel een werkgever verzoekt de kantonrechter zijn arbeidsovereenkomst met één van zijn werknemers te ontbinden wegens disfunctioneren. De kantonrechter stemt in met het verzoek en ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2018. De werkgever betaalt de werknemer de transitievergoeding.

De werknemer legt zich hierbij echter niet neer en gaat in hoger beroep. Het gerechtshof geeft de werknemer in hoger beroep gelijk en vindt dat er onvoldoende gronden zijn voor ontbinding wegens disfunctioneren. Het hof veroordeelt de werkgever tot herstel van de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2019. Wat betekent dat voor de al betaalde transitievergoeding? Moet de werknemer die terugbetalen? Nee, niet automatisch. (Zie onder andere het arrest van de Hoge Raad van 25 januari 2019). Het gerechtshof kan voorzieningen treffen voor de gevolgen van de ontbinding en het herstel. Zo kan het gerechtshof besluiten dat de werknemer de transitievergoeding terug moet betalen, maar het gerechtshof kan ook bepalen dat de werknemer deze mag behouden ondanks het herstel. De reden voor dat laatste zou kunnen zijn dat de werknemer in de tussenliggende periode immers geen loon heeft gehad en geen pensioen heeft opgebouwd. Ook zal het gerechtshof meewegen hoe het zover gekomen is en wie daarvan eventueel een verwijt te maken valt, de werkgever of de werknemer.

Het is daarom heel belangrijk wat namens de werkgever en namens de werknemer gevraagd wordt en naar voren gebracht wordt in een dergelijke hoger beroepsprocedure. Het kan daarbij over een weer om grote belangen gaan. Kies daarom in alle gevallen voor een advocaat die deskundig is op het gebied van arbeidsrecht. Uiteraard zijn wij u graag van dienst.

 

sitemap | contact | Website door Webba