Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Eigendom en verjaring

Hoe verkrijg ik eigendom?

Eigendom wordt over het algemeen verkregen doordat de eigendom van de zaak wordt overgenomen van iemand die bevoegd is om erover te beschikken (meestal de huidige eigenaar), er een titel (reden) voor overdracht van de zaak is (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) en de zaak vervolgens door de huidige eigenaar wordt geleverd aan de nieuwe eigenaar.

Maar eigendom kan ook worden verkregen door verjaring.

Wat zijn de vereisten voor verkrijging van eigendom door verjaring?

Ten aanzien van de verkrijging van eigendom door verjaring zijn er twee mogelijkheden: iemand kan ofwel eigenaar worden door verjaring op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) ofwel art. 3:105 BW (bevrijdende verjaring).

De vereisten voor verkrijgende verjaring zijn volgens artikel 3:99 BW:

• Het goed moet in bezit zijn genomen;

•De bezitter dient te goeder trouw te zijn;

•Er dient sprake te zijn van een onafgebroken bezit van 10 jaar.

Volgens artikel 3:105 BW kan eigendom ook worden verkregen als er geen goede trouw aanwezig is (verkrijgende verjaring). Dan gelden de volgende vereisten:

• Het goed moet in bezit zijn genomen;

•Er hoeft geen sprake te zijn van goede trouw;

• De verjaring wordt voltooid na ommekomst van een termijn van 20 jaar.

Wat is goede trouw?

Om aan te kunnen nemen dat een gebruiker te goede trouw is, moet worden vastgesteld dat de gebruiker meende dat hij al eigenaar was en ook redenen had om dat te menen. Of een gebruiker al dan niet te goede trouw is, hangt af van de omstandigheden van het geval en zal uiteindelijk door de rechter beoordeeld moeten worden.

Wat zijn de gevolgen van verjaring?

Wanneer er sprake is van een voltooide verjaring ( op grond van art. 3:99 BW of op grond van art. 3:105 BW) brengt dit met zich mee dat u van rechtswege eigenaar geworden bent van het goed. Degene die meent (nog steeds) eigenaar te zijn van het goed kan geen aanspraak meer maken op dat goed.

Wilt u weten of er in uw zaak sprake is van verjaring?

De advocaten van Van Steen en Pronk kunnen u daarover nader adviseren. Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 0528-267231 of via de e-mail: info@vspadvocaten.nl

sitemap | contact | Website door Webba