Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Wat als de makelaar een fout maakt?

Vorig jaar (in januari en in december) hebben twee gerechtshoven (Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden) zich uitgelaten over de vraag  wat de civielrechtelijke gevolgen zijn als een NVM makelaar van een pand dat hij in de verkoop heeft, een onjuiste woonoppervlakte vermeldt (op Funda of in zijn verkoopbrochure). NVM makelaars zijn verplicht bij meting gebruik te maken van een voorgeschreven meetsysteem (de Meetinstructie  bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580). In beide gevallen week de door de makelaar vermelde woonoppervlakte hiervan af en was het voorgeschreven meetsysteem dus niet of niet goed toegepast.

De makelaar vermeld foutieve informatie op funda

De conclusie van de rechter was dat de NVM makelaar hierdoor onrechtmatig jegens de koper handelt en hem dat aansprakelijk maakt voor de eventueel hierdoor door de koper geleden schade. Het blijkt echter nog niet zo makkelijk voor een koper om aan te tonen dat hij daardoor schade heeft geleden en zo ja, tot welk bedrag.

De makelaar wordt aansprakelijk gesteld 

Het Hof Amsterdam komt in de door hem behandelde zaak tot een door de makelaar te vergoeden  (geschatte) schade van € 10.000,=. Het Hof Arnhem-Leeuwarden wijst de schadevordering af, nu de koper op geen enkele wijze had aangetoond dat hij het pand niet zou hebben gekocht als hij het verschil in oppervlakte tevoren had gekend. Ook had de koper volgens het hof niet aangetoond dat de door hem betaalde koopsom niet marktconform was.

Uit deze uitspraken volgt dat het voor NVM makelaars van groot belang is de voor hen verplicht gestelde Meetinstructie goed te volgen ter voorkoming van aansprakelijkheid, maar dat de koper zich realiseert dat als hij de makelaar in rechte aanspreekt hij goed zal moeten motiveren en kunnen aantonen dat een en ander schade voor hem teweeg gebracht heeft en tot welk bedrag.

Overigens lopen NVM makelaars die in bovenstaande zin onrechtmatig handelen naast een civiele actie ook het risico tuchtrechtelijk aangepakt te worden. Voor makelaars die lid zijn van een andere belangenvereniging dan de NVM kan gelden dat zij ook gehouden zijn een voorgeschreven meetsysteem te gebruiken. Zij zullen (bij het niet goed uitvoeren daarvan) soortgelijke risico’s lopen.

Als u over deze materie meer wilt weten kunt u bij ons terecht.

Erica van Asselt- Pronk 

sitemap | contact | Website door Webba