Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Conservatoir beslag

Wanneer u geld van iemand (de schuldenaar) tegoed heeft en de schuldenaar betaalt u niet, dan kunt u (als schuldeiser) in een procedure de rechter vragen de schuldenaar te veroordelen tot (terug)betaling van hetgeen hij aan u als schuldeiser verschuldigd is.

Een procedure kost echter de nodige tijd. In die tijd kan er van alles gebeuren met het vermogen van de schuldenaar. Hij kan zijn baan kwijtraken (en daardoor geen of minder inkomen ontvangen), zijn bezittingen verkopen of op een luxe vakantie gaan. Dit alles kan er toe leiden dat de schuldenaar uiteindelijk na afloop van de procedure geen verhaal biedt, dus dat er niets meer bij hem te halen valt U vist dan achter het net omdat men van een kale kip immers niet kan plukken.

Om dit te voorkomen kan er voorafgaand aan een procedure conservatoir beslag gelegd worden. Op de website van de Rechtspraak staat omschreven wat conservatoir beslag inhoudt:

‘Conservatoir beslag is het beslag dat de deurwaarder legt op bezittingen van een schuldenaar. De deurwaarder doet dit met toestemming van de rechter, voorafgaand aan de procedure over het geschil. Op die manier wil de schuldeiser ervoor zorgen dat de schuldenaar de vordering ook echt betaalt nadat hij hiertoe veroordeeld is.’

Conservatoir beslag dient derhalve tot verkrijging van financiële zekerheid. Het leggen van conservatoir beslag kan enkel via een advocaat. Conservatoir beslag mag gelegd worden na verkregen toestemming van de rechter (‘verlof’). De advocaat dient daarvoor bij de rechter een verzoekschrift tot beslaglegging in, waarin kort de vordering wordt beschreven. De rechter toetst het beslagverzoek vluchtig, hij gaat na of voldoende duidelijk is dat de schuldeiser geld tegoed heeft van de schuldenaar. Is dat het geval, dan wordt het verlof verleend en kan het beslag door de deurwaarder worden gelegd.

Na het leggen van het conservatoir beslag moet op korte termijn de procedure worden opgestart (meestal binnen 14 dagen). De rechter beoordeelt in de procedure of de vordering inhoudelijk juist is. Wordt de vordering toegewezen dan wordt het conservatoir beslag automatisch een executoriaal beslag en mag tot executie worden overgegaan.

Wilt u conservatoir beslag laten leggen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot het leggen van conservatoir beslag? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij bespreken uw mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek.

sitemap | contact | Website door Webba