Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

CD van ons allebei

Op 1 januari a.s. is het dan zover, we krijgen een nieuw huwelijksvermogensrecht. Voor het eerst in 180 jaar is de algehele gemeenschap van goederen niet langer de standaard. Op zich best bijzonder, maar moeten gehuwden of geregistreerd partners onder u de komende kerstdagen gaan besteden aan het verdelen van spullen?  

 

Hoe is het nu?

Wanneer je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, ben je al sinds jaar en dag automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. In geval van een echtscheiding betekent dit dat alle bezittingen en schulden die de beide partners hebben worden gedeeld en ieder de helft krijgt. Ook bezittingen en schulden die er vóór het huwelijk al waren worden hierin meegenomen. Als je niet in gemeenschap van goederen wilt trouwen, moet je voordat je trouwt huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Dat is een akte waarin de door de aankomende echtgenoten gewenste regels over hun schulden en bezittingen worden vastgelegd.

Zoals altijd zijn er ook bij een gemeenschap van goederen uitzonderingen op de regel dat alle bezittingen en schulden bij helfte worden verdeeld. Erfenissen en schenkingen die één van de echtgenoten ontvangt vallen bijvoorbeeld niet in de gemeenschap van goederen (en hoeven dus ook niet te worden verdeeld bij echtscheiding) als dit in een testament of bij de schenking is bepaald door middel van een zogeheten uitsluitingsclausule.

 

Hoe wordt het?

Voor mensen die vóór 1 januari a.s. al getrouwd zijn, verandert er wat betreft het huwelijksvermogensrecht niets. Voor mensen die op of na 1 januari a.s. trouwen, geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Men noemt de gemeenschap ‘beperkt’, omdat bezittingen en schulden die er vóór het huwelijk al waren niet meer automatisch bij helfte worden verdeeld na een scheiding. Ook erfenissen en schenkingen vallen er automatisch buiten zonder dat hiervoor een uitsluitingsclausule hoeft te zijn opgemaakt. Kort samengevat worden alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen gedeeld.

Het blijft mogelijk om van de nieuwe wettelijke standaard af te wijken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch liever de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit alsnog bereiken door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Voor de schenker of erflater wordt het mogelijk om er door middel van een insluitingsclausule voor te zorgen dat een schenking of erfenis toch in de gemeenschap valt.

 

Gekregen van mijn moeder, dus van mij!

De omslag van een algehele naar een beperkte gemeenschap lijkt beter aan te sluiten bij de huidige tijd, maar biedt geen volledige bescherming van (privé)vermogens. Een echtgenoot die beweert dat een bepaald goed zijn privé-eigendom is in plaats van gemeenschappelijk, moet dat namelijk wél kunnen bewijzen. Indien u hiervoor een maatwerkoplossing wilt, blijft het dan ook van belang om huwelijkse voorwaarden te sluiten. Daarnaast is en blijft het verstandig om schriftelijk vast te leggen op welke manier de inbreng van privégeld van één van de echtgenoten moet worden verrekend of verdeeld bij echtscheiding. Ook beschermen de nieuwe regels niet altijd tegen schuldeisers van de andere echtgenoot. Na 1 januari a.s. is het daarom des te meer van belang dat er vóór het huwelijk een overzicht wordt opgesteld waarin de bezittingen en schulden van ieder van de echtgenoten worden vastgelegd. Daarnaast zou tijdens het huwelijk een administratie moeten worden bijgehouden waaruit blijkt waar het voorhuwelijkse vermogen, erfenissen en schenkingen aan zijn besteed.  

Acda en De Munnik waren hun tijd blijkbaar al ver vooruit toen zij zongen: “Cd van jou, cd van mij, cd van ons allebei, maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij!”   

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

sitemap | contact | web applicaties dotsolutions