Pagina wordt geladen ...

Bel ons op 0528 267 231 of mail naar info@vspadvocaten.nl

Informatie

Doel

Van Steen en Pronk Advocaten communiceert helder met haar cliënten. Ter gelegenheid van de intake van een zaak zullen de afspraken met betrekking tot de dienstverlening (de opdracht) door ons worden besproken en vervolgens schriftelijk aan de cliënt worden bevestigd, waaronder het uurtarief en indien op dat moment al mogelijk voorzien van een inschatting van de kans op succes.  

Van Steen en Pronk Advocaten probeert voor haar cliënten een oplossing op maat te bereiken. Dat komt neer op de best mogelijke oplossing, ook voor de langere termijn.  Cliënten worden (heel begrijpelijk) vaak beïnvloed door emoties. Het is dan aan de advocaat om ervoor te zorgen dat de cliënt zich hierdoor niet teveel laat leiden en tijdig ook de zakelijke kant in ogenschouw neemt. Uiteraard vergt dat van onze kant zorgvuldige communicatie en goede uitleg. 

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten aan ons en/of overeenkomsten met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Indien u hierover vragen heeft of deze voorwaarden voor u onduidelijkheden bevatten, aarzelt u dan niet ons uitleg te vragen.

Klacht

Hoewel wij ons uiterste best doen onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze van behandeling van uw zaak of eraan twijfelt of uw belangen wel op juiste wijze worden behartigd. Wij stellen het op prijs dat u dit zo tijdig mogelijk aangeeft. Het is goed dit in eerste instantie met de behandelend advocaat zelf te bespreken. Leidt dit niet tot het wegnemen van uw ontevredenheid of twijfel, dan kunt u vervolgens contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris, mevrouw mr. E. van Asselt-Pronk, dan wel haar plaatsvervanger mevrouw mr. M. Withaar. Zij zullen de klacht met u bespreken en trachten met u tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland of tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Ons kantoor neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur, die onderdeel uitmaakt van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. Een folder waarin uitleg wordt gegeven over de klacht- en geschillenregeling is bij ons verkrijgbaar.

Nadere informatie over dit onderwerp kunt vinden op de volgende websites:

  1. Orde van Advocaten Noord-Nederland
  2. Nederlandse Orde van Advocaten
  3. Geschillencommissie Advocatuur

Derdengelden

Van Steen en Pronk Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening. Wij dragen er zorg voor dat derdengelden rechtstreeks worden overgemaakt naar de rechthebbende. 

 

Privacyverklaring

Van Steen en Pronk Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de perssonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die we anderzins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Meer informatie hierover vindt u in onze  privacyverklaring

 

Vacature

Word jij onze nieuwe collega?

Van Steen en Pronk advocaten (VSP Advocaten) is gevestigd aan de Donau 5-32 in Hoogeveen met uitzicht op de Hoogeveense Vaart. Het kantoor telt 3 advocaten, een senior adviseur en 2 ondersteunende medewerkers. De advocaten vormen samen een maatschap en werken opbasis van kostendeling, waarbij we erin slagen de kosten laag te houden. Wij zijn opzoek naar een enthousiaste, bevlogen advocaat die met ons in maatschapsverband wil samenwerken.

Wij bieden de mogelijkheid om een parktijk op te starten of uit te bouwen binnen een hecht team met oog voor ieders privéomstandigheden in een professionele werkomgeving.

Heb je interesse? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

 

sitemap | contact | Website door Webba